Цахилгаан эрчим хүч

Цахилгаан эрчим хүчний бүрэн угсралт

 Барилгын гадна дотор цахилгааны угсралт
 Барилгын холбоо дохиолол, камержуулалт, автомажуулалтын угсралт
 Барилгын гадна дэд өртөө, КТП, ХТП, Хувиарлах байгууламж
 Гадна дотор гэрэл гэрэлтүүлэг
 Цахилгаан, эрчим хүчний мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ