Бидний тухай

Бидний тухай

“Эм Эм ЭС Инженеринг” ХХК нь 2013 оны 3 сард байгуулагдан үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл нь эрчим хүчний угсралт, төсөв, тооцоо, зөвлөх үйлчилгээ гэсэн чиглэлээр ажиллаж байна. Энэхүү хугацаанд Монгол улсад хэрэгжиж буй томоохон төсөл хөтөлбөрүүдэд  дэлхийд алдартай үйлдвэрлэгчидийн бараа бүтээгдхүүнүүдийг тогтмол ханган нийлүүлж, томоохон хүнд үйлдвэрүүдийн цахилгаан хангамж угсралт, орон нутгийн эрчим хүчний барилга угсралтыг хийж гүйцэтгэж байна.