Rulmeca

  • Mechanical Device
    Mechanical Device
    Lorem Ipsum

rulmeca-logo

Rulmeca-н конвейерийн ролик нь тууз замаасаа гарах асуудалд нэг мөр цэг тавьж чадсан бөгөөд, конвейерйн бүтцэд онцгой өөрчлөлт оруулалгүйгэр ашиглаж болдгоороо давуу талтай. Rulmeca ролек нь туузны өргөнөөс хамаарч, 18”-90” (45-228cm) хүртэлх урт байдаг. Ролекны бэхэлгээ, чиглүүлэгчүүд нь тууз гэмтээх шалтгаан болдог ба, энэ нь туузны эдэлгээний хугацааг богиносгодог байна. Rulmeca ролек нь засвар үйлчилгээ шаардахгүйн дээр, бэхэлгээ төмрөнд стандартын дагуу тохир, таардаг байна. Rulmeca төв буцах дамар нь аль ч улсад ашиглалгдаж буй бүх туузны хэмжээ загварт тохируулах үйлдэрлэгддэг. Тунелийн хэмжээ дамжаа, урт зэргээс хамаарах онцгой загвар хийц шаардлагатай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхээр бол, бага хэмжэний нэмэлт төлбөр гарах (гарахгүй ч байх) магадлалтай. Энэ нь хүнд ачаа тээвэрлэх бат бөх чанар, загвартай тул дараах талбарт илүү ашиглагдана:

 Уул уурхайн конвейер
 Экскаватор
 Өвс нуруулдагч
 Нөхөн сэргээх төхөөрөмж
 Реклеймэр
 Элс хайрга дамжуулах хүнд даацын

Бусад бүтээгдэхүүн

thumb2_rulmeca

Belt Training and Tracking

Дэлгэрэнгүй

thumb2_benetech

Belt Cleaners and Dust Suppression

Дэлгэрэнгүй

thumb2_imtech

Rubber, Skirting and Lining

Дэлгэрэнгүй

thumb2_enviropeel

Thermoplastic Coatings

Дэлгэрэнгүй